Vegas Strings Orchestra is sinds 10 oktober 2018 een stichting geworden.

Naam van de stichting: Stichting Vegas Strings

Fiscaal nummer: RSIN: 859246371
Kvk nummer: 72814802

contact gegevens: info@vegasstrings.nl 

                                        vegasstrings@gmail.com

 

De bestuursleden zijn:

Pieter van den Dolder, voorzitter
Desirée Wijma, penningmeester

Harald Bik, secretaris

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en in de jaarvergadering zal de balans en staat van baten en lasten worden vastgesteld.

 

Doel van de stichting is het onder de aandacht brengen en bevorderen van het strijkorkest, strijkinstrumenten en de uitvoer van strijkmuziek. Tevens wil de stichting hierbij podium bieden aan jonge strijkers (violisten, altviolisten, cellisten en bassisten) om ervaring op te doen met deze muziek en hen te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

 

Orkesten staan enorm onder druk in hun voortbestaan wat voor een belangrijk deel rust op het verkrijgen en behouden van overheids- of gemeentelijke subsidie. Op conservatoria worden nog steeds strijkers opgeleid terwijl hun werkgebied alleen maar kleiner wordt.

 

Ons doel is om 8 à 10 concerten per jaar te realiseren.